Zašto je tema komunikacije na mestu broj 1 u izboru treninga?

Istraživanja nam pokazuju da u organizacijskim jedinicama često ima vrlo malo komunikacije, odnosno da se ona češće prenosi neverbalno. To znači da se znakovima šalju poruke koje zaposleni nije u mogućnosti da iznese ili nema snage da izrekne svoje mišljenje. Sa druge strane, ukoliko je dobro „pročitamo“, neverbalna komunikacija može doneti i više nego što je poslodavac toga svestan.

Pomenuta istraživanja postavljaju sledeće hipoteze:

1. Zaposleni u organizacijskim jedinicama uglavnom nisu zadovoljni internom komunikacijom na svom radnom mestu, što narušava odnos u organizaciji između zaposlenih i nadređenih

2. Zaposleni iznose svoje stavove i mišljenja ali se oni ne uvažavaju

3. Zaposleni nemaju slobodu u komunikaciji što dovodi do primanja i slanja nepotpunih i//ili netačnih informacija.

A šta je sa komunikacijom u privatnom životu?

E sad, da napravim poređenje komunikacijskih stilova u Vojvodini, tačnije Novom Sadu, u kojem sam odrasala i Crne Gore u kojoj sada živim.

Mislila sam da je komunikacija sama po sebi razumljiva i da tu nema šta da se menja. Ali, istina je sasvim drugačija. Komunikacija je veština koja se može i mora menjati i prilagođavati sagovorniku, mentalitetu, temi, situaciji… Jer svakodnevno komuniciramo licem u lice, telefonom, preko interneta, pregovaramo, zahvaljujemo, branimo, uveravamo, molimo, ćutimo…

Autentičan je svakako i onaj najsvetliji segment komunikacije, a to je humor.

Priznajem, daleko više mi se sviđa humor sa ovih prostora, iako mi je bilo potrebno neko vreme da uspem da ga shvatim. Specifičan je, „kratkog metra“ i redovno pogađa u metu. Sa druge strane, Vojvođanski humor vam je kao kad „štreber glumi mangupa“.

Da bi komunikacija bila uspešna i razumljiva, neophodno je da postoji prilagođavanje i to nazivamo KOMUNIKATIVNA SPOSOBNOST.

Učili su nas da se „čovek uči dok je živ“. Ali, nigde ne piše da uči sam. Negde na tom putu, vašeg celoživotnog učenja, mi smo tu sa vama.
Budućnost pripada promenama i učenju, koje je tu da nam pomogne da savladamo sve prepreke koje nam donose novi trendovi.
Zato se danas biraju teme: Važnost komunikacije, Prepreke za uspešnu komunikaciju i njihovo prevazilaženje, Verbalno i neverbalno komuniciranje, Povratna informacija, Asertivnost...

Ono u čemu se svi slažemo i gde sigurno nećemo pogrešiti je zdrav humor kao najdemokratskiji oblik komunikacije. Vežbajmo sposobnost da kod drugih ljudi izazovemo reakciju smeha. To je bezbolno treniranje mentalnog sastava u koji ćemo vrlo često, takvom vrstom komunikacije, integrisati najkreativnija rešenja.

Jezik i komunikacija predstavljaju sposobnost po kojoj se ljudski rod razlikuje od svih drugih živih bića. Kao i u svim drugim sferama, posedovanje određene sposobnosti ne podrazumeva samim tim i kvalitet.  Zato se veoma često susrećemo sa problemima upravo u ovoj sferi. Da li je moguće da budemo iskreni a da niko ne bude povređen? Da li je moguće da štitimo svoje interse a da drugi pristanu na naše uslove? Da li je moguće da zaštitimo sebe a sačuvamo dobre odnos? DA, MOGUĆE JE, AKO NA TOME RADIMO.