Vreme je da pojedete tu žabu!

Vremeje da pojedete tu žabu!

Zamislite situaciju da Vam neko kaže da imate 86,400.00 eura na raspolaganju i da možete da ih potrošite onako kako želite. Jedino ograničenje je da ne možete da ih oročite u banci i da ćete izgubiti sve ukoliko vam ostane nepotrošen jedan jedini cent.
Sada zamislite da je u stvari ovaj broj, 86.400 sekundi koje imate tokom dana. Da li ih jednako brižljivo i efikasno koristite kao novac u prethodnom primeru?!

Čime zapravo upravljamo?

Sam termin Upravljanje vremenom nije odgovarajući. Ne možemo uzeti nekoliko sati od jutra i prebaciti ih na veče, ili uzeti nekoliko dodatnih sati od sredine dana i prebaciti ih na sutra ujutru. Isti broj sati u toku dana važi za svakog od nas. Svaki dan imamo 24 sata na raspolaganju. Ovo se dalje usitnjava na 1440 minuta ili 86.400 sekundi. Kada se iskoriste, vreme je nestalo. Da li ste svoje vreme proveli efikasno ili ne, nije ni važno jer ga ne možete vratiti. 

Mi ne možemo i ne upravljamo vremenom, već događajima. Pa pre možemo da kažemo, da je ovde reč o upravljanju samim sobom u odnosu na vreme. To je postavljanje prioriteta, promena navika ili aktivnosti koje uzrokuju gubljenje vremena. Dakle, možemo da kontrolišemo način na koji ga koristimo.

Ko proguta žabu za doručak, pije šampanjac uz večeru!

Upravljanje vremenom je kontrola nad onim što ćete sledeće uraditi - Vaša sposobnost da razlikujete važne od nevažnih zadataka. Cilj je da uradimo dovoljno u ograničenom vremenu. Cilj je da krenemo od najvažnijeg zadatka među njima.
Mark Tven je rekao, „To što ćete pojesti žabu za doručak, verovatno je najgora i najefikasnija stvar koju ćete uraditi za ceo dan“. 
Poruka je, ako dan započnete najtežim zadatkom, već ste puno postigli. 
Milica Stojanović - profesionalni trener i kouč