Menadžer kao kouč

Nekada se smatralo da je biti lider stvar komandovanja i kontrole. U međuvremenu, način na koji razmišljamo o liderstvu se promenio. Liderstvo je situaciono uslovljeno. Liderstvo se uči. Liderstvo podrazumeva „žongliranje“ ponekad veoma različitim ulogama. Od lidera se očekuje da bude i – KOUČ. Šta to zapravo znači?

Da bismo pojasnili šta koučing jeste, pogledajmo najpre šta koučing nije. Koučing nije bilo koja konverzacija sa zaposlenima. To nije podučavanje. Ni naređivanje. Ni davanje saveta. A svakako ne ni mikromenadžment. Koučing ima za cilj da pomeri osobu ili tim napred. To je vođenje osobe ili tima kroz proces akcionog i iskustvenog učenja. Počiva na stavu da što su ljudi više angažovani u identifikovanju problema, kao i kreiranju i primeni rešenja, to će za njih ishodi učenja biti smisleniji i trajniji.

ZAŠTO MENADŽER TREBA DA RAZVIJA VEŠTINE KOUČINGA?

Evo bar nekoliko razloga. Sve se ubrzalo, pa je za ostvarivanje rezultata na raspolaganju manje vremena nego ranije. Tradicionalni oblik menadžmenta, kao što je kontrola i davanje instrukcija, više ne radi kao nekada. Ljudi žele prilike za razvoj (pogledati jedan od prethodnih postova o Generaciji Y). Jedini način da imate više vremena na poslu jeste da uložite vreme u razvoj ljudi (paradoks vremena!). Najzad, u budućnosti će se sve češće procenjivati kompetencije menadžera za razvoj drugih ljudi, kao deo razvoja koučing kulture (o kreiranju koučing kulture na organizacionom nivou, pročitajte ovde).

KAKVE VEŠTINE?

Menadžer u ulozi kouča ima zadatak da inspiriše i motiviše zaposlene na kontinuirani razvoj i promene u pozitivnom smeru. U ulozi kouča, niste ekspert. Ne kažete: „Slušaj, to se radi ovako“. Kouč postavlja pitanja, usmeren je na dugoročno unapređivanje i različite moguće ishode. Ključna pitanja u procesu koučinga su:
1. Šta je željeno ponašanje ili učinak?
2. Šta je aktuelno ponašanje ili učinak?
3. Koje su prepreke koje sprečavaju osobu da ostvari željeno ponašanje ili učinak?
4. Šta je sledeći korak?
5. Šta je naučeno?

Za uspeh koučinga kao razvojne intervencije od izuzetnog značaja je kreiranje sigurnog, podržavajućeg, ali i izazovnog radnog okruženja, kao i izgrađivanje odgovornosti među zaposlenima za sopstveni razvoj. Tipične situacije u kojima organizacije mogu da profitiraju od koučinga su: potreba za razvojem ličnih veština zaposlenih, priprema zaposlenih za nove uloge, dodatak standardnoj proceduri procene učinka, kao i potreba za kreiranjem konstruktivne organizacione kulture u kojoj se vrednuju učenje, kreativnost i lični razvoj.

KOUČ U VAMA?

Ako želite da procenite svoje kompetencije u oblasti koučinga, evo instrumenta koji vam u tome može pomoći. Ovaj instrument služi za procenu četiri osnovne koučing kompetencije: 1. Podsticanje saradnje; 2. Razvoj zaposlenih; 3. Unapređivanje samopoštovanja zaposlenih; 4. Nagrađivanje rezultata. Osim skorova na pojedinačnim skalama, dobijate i ukupni skor koučing kompetencija.

Preuzmite alat za procenu koucing kompetencija. Za besplatan savet u vezi sa interpretacijom rezultata, možete se obratiti na jelena@koucingcentar.rs. Više o našem programu “Menadžer kao kouč” možete saznati ovde.

Ovo je samo delić priče o koučingu kao stilu rukovođenja. Izdvojite vreme za koučing i radite na razvoju svojih veština koučinga. Gotovo izvesno – trebaće i vama i vašoj organizaciji. Jelena Pavlović - doktor psihologije, savjetnik i kouč