Kako HR službe mogu pomoći vašoj kompaniji?

Prema nekim podacima u Crnoj Gori, više od 90% preduzeća spada u kategorije mikro, malih i srednjih, što znači da broje od 4 do 40-ak zaposlenih. Vrlo je vjerovatno, a i krajnje ekonomski opravdano da većina ovih preduzeća nema svoje HR službe (HR - engleska skraćenica: ljudski resursi) ili barem jednog zaposlenog koji bi se primarno bavio tim pitanjima. Najčešće se ovim pitanjima bave izvršni direktori i još češće vlasnici. Nije rijedak slučaj i da se kadrovske službe, samo preimenuju u službe za ljudske resurse i odjednom smo dio savremenih poslovnih trendova...

Može se postaviti pitanje, čime se uopšte bave HR službe i zašto bi neka kompanija trebalo da ima ovu službu ili barem nekoga ko će se baviti tim poslovima?

HR službe vam mogu biti od velike koristi i pružiti vam veliku podršku u sljedećim poslovnim poduhvatima:

Zapošljavanje najboljih               

Kada su HR službe dio sistema, imaju jasna zaduženja i ovlašćenja u donošenju odluka. Jedna od najznačajnijih njihovih uloga je da učestvuju u zapošljavanju novih radnika. Naime, proces regrutovanja, selektovanja i zapošljavanja novih radnika jedan je od najvažnijih procesa u svakoj kompaniji, bez obzira na njenu veličinu. Ovaj proces uopšte nije jednostavan, i ukoliko se njime bave zaposleni kojima to nije primarni posao i koji nemaju dovoljno iskustva i znanja, rezultat može biti zapošljavanje „neprikladnih kandidata“. To za sobom vuče gubljenje vremena na osposobljavanje i uključivanje u posao neprikladnih radnika, do gubitka novca, nezadovoljstva, stresa... Međutim, ukoliko kompanija ima HR službu, i u njoj rade stručni i obučeni zaposleni, ili nekoga ko se bavi isključivo ovim pitanjima, može se urediti sistem po kojem se biraju novozaposleni i mogućnost greške svesti na najmanju moguću mjeru.

Integracija novih u tim

Pored izbora odgovarajućih novozaposlenih, izuzetno je važno kreirati sistem kako se novi uklapaju u kompaniju i njenu postojeću poslovnu kulturu. Što se novozaposleni brže uklopi u tim, on prije postaje produktivan, daje doprinos, osjeća se zadovoljnijim, a njegovi potencijali stavljeni u funkciju ostvarivanja zajedničkog cilja.

Motivacija zaposlenih

Ljudi su najvažniji resurs svake organizacije, međutim to je i resurs u koji je potrebno najviše ulagati. Nije to uvijek novac, to je i pohvala, slobodan dan, lijepa riječ, poštovanje i uvažavanje potreba. Šta koga najviše motiviše i pokreće na akciju da pruži najveći doprinos nije uvijek jednostavno otkriti, međutim i zato služe HR službe. Takođe, i kad ne ide sve po planu i kad se ne ispoštuje dogovoreno i planirano, HR službe su tu da reaguju na primjeren i efikasan način.

Razvoj zaposlenih

Koliko su vam vrijedni zaposleni, koliko su prilagodljivi na promjene, otporni  na stres, spremni na novine, toliko i vi kao kompanija možete da se razvijate i idete korak ispred konkurencije. Zato morate planski i kontinuirano ulagati u razvoj zaposlenih, što je opet zadatak HR službe. Kome je i koja obuka najpotrebnija, kome nedostaju koje vještine…Sve su to izazovi koje HR službe savladavaju i time doprinose razvoju kompanija.

Vjerovatno ima još puno razloga zbog kojih bi i vaša kompanija trebalo da ima HR službu ili barem nekog zaposlenog koji se bavi ovim pitanjima.

Međutim, postoje i neki rizici zbog koji HR službe ne mogu dati očekivane rezultate. Npr. u njoj rade nedovoljno stručni zaposleni ili HR službe nemaju mandat odlučivanja, nemaju adekvatnu ulogu u sistemu, deklarativno postoje, a zapravo neko drugi donosi odluke. Najčešće je to slučaj kada vlasnik firme nema povjerenja da HR službi prepusti sve ili dio nekih poslova, kao što su nova zapošljavanja ili procjene nagrađivanja ili kažnjavanja i slično.

Ukoliko su kompanije toliko male da nije isplativo formirati službe ili nemaju dovoljno stručne zaposlene za ove oblasti koji bi uspostavili HR sistem, dobar izbor mogu biti agencije koje mogu obavljati eksterni HR, u nekom dijelu ili čak sa kompletnim poslovima jedne interne HR službe.

Kada HR službe daju očekivane rezultate?

Jedino kada su punopravan dio sistema funkcionisanja kompanije, imaju moć odlučivanja i u njima rade stručni zaposleni. U tom slučaju HR službe su neophodne jer „služe“ ljudima, kao što samo ime kaže. HR službe služe zaposlenima da bi oni osjećali da su u pravoj organizaciji, na pravom mjestu i da rade prave poslove. I u konačnom one  „služe“  ništa manje i  klijentima, zbog kojih, u ostalom postoje i organizacije, a i njeni zaposleni. Ako tako posmatramo stvari, onda vidimo da su HR službe jednako bitne  kao i odjeljenja prodaje, marketinga, proizvodnje i razvoja. Ova odjeljenja stvaraju novu vrijednost koju  čine zaposleni, a bez pravih ljudi na pravim mjestima, bez motivisanih, zadovoljnih, lojalnih, stručnih zaposlenih nema ni novih vrijednosti.

Stoga razmislite, treba li vašoj kompaniji HR služba? Danka Ćetković - NLP trener i kouč