HR Partners – Vaš partner u ostvarenju karijernih ciljeva

Koliko ste spremni da spoznate sebe i preduzmete aktivnosti za razvoj sopstvene karijere?

A koliko puta ste se stvarno zapitali šta možete da učinite po tom pitanju i da koračate uzdignute glave, ponosni, što ste sopstvenim trudom i radom došli do pozicije vaših snova? Da li znate da identifikujete lične potencijale?

Svi znamo da je razvoj karijere dugotrajan proces i da je u tom procesu od krucijalne važnosti odrediti cilj. Koje su to aktivnosti koje vode do tog cilja? Da li posjedujete sve vještine i kompetencije da izvedete sve te aktivnosti i izazove sa kojima se suočite na putu ka ostvarenju tog cilja?

Pitanja se otvaraju u nedogled...

A gdje su odgovori? Ko vam može pomoći da se više ne preispitujete nego preduzmete i načinite prvi korak ka zaposlenju ili promjeni jer niste zadovoljni trenutnim poslom?

Pogonska snaga jedne kompanije su zaposleni i upravo rukovodioci bi trebali biti i karijerni savjetodavci. Visoka usmjerenost na rezultate često rukovodiocima ne dozvoljava da se usmjere na zaposlene i ne učestvuju dovoljno u upravljanju karijerom zaposlenih koje je od suštinskog značaja za rast i razvoj kompanije ali isto tako, svaki zaposleni snosi odgovornost za lični rast i razvoj.

„Odavno sam zapazio da uspješni ljudi rijetko sjede i čekaju da im se stvari dešavaju. Oni izađu i dese se stvarima.“ – Leonardo da Vinči

Portal karijera.me smo pokrenuli iz najiskrenije namjere da se posvetimo ljudima kojima treba podrška na putu ka ostvarenju karijernih ciljeva. U tome težimo da dugoročno istrajemo njegujući vrijednosti kompanije HR Partners: iskreno, posvećeno, partnerski i dugoročno. Ništa od ovog ne bi bilo moguće da na tom putu nismo postupali partnerski. Partneri su nam svi kandidati koji su u nama prepoznali svoju prečicu do uspjeha i javili nam se čim smo pokrenuli portal. Sigurna sam da ćete se prepoznati čitajući ovaj tekst jer smo na obostrano zadovoljstvo uspjeli da vas povežemo sa kompanijama kojima je stručnost na prvom mjestu.

Srećni smo što za partnere imamo takve kompanije jer jedino mogu biti stabilne i razvijati se ukoliko imaju edukovane zaposlene koji rade na svom usavršavanju. I na tom putu smo podrška jer nam naš Trening centar RiseUp i treneri sa kojima sarađujemo, to omogućava. Često pomislimo da će nam, ako izostanemo jedan radni dan zbog nekog treninga/obuke, propasti vrijeme jer nećemo stići da završimo planirane obaveze, a u stvari ne shvatamo da baš taj jedan dan može učiniti čuda. Odbiti se od svakodnevnih obaveza i prisustvovati nekom treningu, lično za mene mnogo znači jer me podstiče na još kreativnije razmišljanje i donošenje odluka.

Zato, moja preporuka svima, ne propuštajte treninge, radite na svom ličnom razvoju, usavršavajte se i javite nam se ukoliko želite da napredujete u svojoj karijeri jer kompanije - naši partneri, će to prepoznati u vama!

Aleksandra Milićević, Koordinator marketing tima