AKT O SISTEMATIZACIJI

Predstavlja stub Vaše Kompanije.

Širok je spektar aktivnosti koje poslovni administratori mogu obavljati u nekom preduzeću. Ipak, jedno je neosporno: Ne postoji firma ni organizacija koja može uspješno poslovati bez stručne administracije.

Jedna od usluga koju vam nudi stručna administracija, je izrada Akta o sistematizaciji.

To je „prelivanje“ zamišljenog modela organizovanja u zvanični dokument. Organizovanje je inače važna menadžerska aktivnost. To je jedna od tri faze menadžmenta, kojeg čine faze planiranja, organizovanja i kontrole. Zbog toga sistematizacija nije cilj, nego sredstvo. To je strateška stvar.

Ljudi obično imaju osobinu da sve ono što je propisano kao obaveza gledaju negativno i da to urade samo da bi ispunili formu. Ljudima je to obično „još jedna nepotrebna birokratska obaveza“. Dosadna. Staromodna. Nametnuta. Bespotrebna. Odbojna. Međutim, da li je to baš tako?

Kada vršimo izradu sistematizacije, imamo dve mogućnosti. Prva mogućnost je da sistematizaciju izradimo tako da samo ispunimo formu i zakonsku obavezu. Druga mogućnost je da sistematizaciju izradimo tako da predstavlja dokument koji će nam pomoći da unaprijedimo svoje poslovanje. U prvom slučaju, radimo samo da bismo radili. U drugom slučaju, radimo da bismo nešto unaprijedili.

Ukoliko smatrate da sistematizaciju treba uraditi samo da bi se ispunila forma, onda nema potrebe da se dalje mučite sa čitanjem ovog teksta. Napišite je kako god znate i umijete, i gurnite je negde u fioku. Međutim, ako smatrate da sistematizaciju treba uraditi tako da bude važan strateški dokument koji će vam pomoći da unapredite poslovanje, onda možete nastaviti.

Po zahtjevu Korisnika mi pravimo strukturu zaposlenih po sektorima i hijerarhijsko preuzimanje odgovornosti. Nakon skeniranja zatečenog stanja u Kompaniji, vrši se optimizacija radnih procesa, radnih mjesta i broja zaposlenih.

Aktom se na jednostavan način prikazuje način funkcionisanja Vaše Kompanije i sistem vrijednosti, kao i podjela kompletne strukture po segmentima. Navedena struktura ima svoj šematski i tabelarni prikaz.

U posebnom poglavlju Akta precizirani su opisi poslova i radnih zadataka zaposlenih, kao i minimum kvalifikacija u smislu stručne spreme i dodatnih znanja, kao i ličnih i stručnih kompetencija za svako konkretno angažovanje. Pod kompetencijama podrazumijevamo posebne vještine, radno iskustvo i poželjne osobine koje Poslodavac očekuje od zaposlenog na određenoj poziciji.

Pravilnikom se u zasebnom poglavlju precizira kontrola i koordinacija rada, uslovi za vršenje poslova i radnih zadataka, gdje se precizira potreban nivo kvalifikacija, minimum radnog iskustva, koja se posebna znanja i vještine vrednuju, koji posebni uslovi mogu biti primjenljivi kod Kompanije prilikom zapošljavanja.

Nadalje, Pravilnik definiše uslove i mogućnosti ugovaranja probnog rada, osposobljavanja, kao i rada sa skraćenim radnim vremenom i prekovremenog rada. Ovdje Kompanija naročito vodi računa i kreće se u granicama Zakona, kojim je propisana obaveza poslodavca da navedene situacije predvidi Pravilnikom o sistematizaciji.

U konačnom, Pravilnikom se na nedvosmislen način predviđaju situacije ukidanja radnog mjesta i u skladu sa tim prestanak radnog odnosa zaposlenih koji su na njima bili raspoređeni.

Iz navedenog proizilazi značaj ali i potreba izrade Pravilnika kako bi Kompanija nesmetano funkcionisala po unaprijed propisanim i usvojenim pravilima, jer kako možemo očekivati da zaposleni obavi svoj posao ako mu nismo jasno iskomunicirali šta su njegovi radni zadaci i kakvo ponašanje od njega očekujemo. Pravilnici imaju za svrhu olakšati zaposlenima ispunjavanje njihovih redovnih radnih obaveza i time povećati efikasnost, a poslodavcima omogućavaju lakšu i učinkovitiju kontrolu radnog učinka.

Kada sledeći put svrstate administrativni posao u kategoriju 'dosadan' – razmislite još jednom. Već sama lista najtraženijih zanimanja u ovoj kategoriji upućuje na različite poslove koje možete obavljati: od klasičnog administratora, preko knjigovođe i računovođe do poslovnog sekretara.