PROBLEM VS IZAZOV – NAZOVITE STVARI PRAVIM IMENOM

Sve riječi koje izgovorite o nečemu, osim što opisuju to o čemu govorite, u velikoj mjeri opisuju i vas. Stil je čovjek sam – kaže Bifon. U mnoštvu riječi koje upotrebljavamo i koje predstavljaju naš vokabular, bio on bogat ili siromašan, postoje riječi, fraze ili rečenice koje su nam omiljene, koje nam same dolaze, na kojima gradimo naše obrasce ponašanja i mišljenja. .Nijesu to samo omiljene izreke. Mogu biti i obične riječi. Ako upotrebljena riječ ima sinonim ili bilo kakvu varijaciju, već smo napravili izbor koji nešto govori o nama. Ako tu istu riječ upotrebljavamo po nekom ustaljenom obrascu u situacijama koje liče jedna na drugu ali nijesu iste, a naša opisna riječ ostaje ista, tada već mnogo toga otkrivamo o sebi.