Ko je odgovoran za moju karijeru?

Ako je karijera nešto što se razvija i mijenja, postavlja se pitanje ko je odgovoran za njen razvoj? Da li je to nešto što dolazi samo po sebi?
Da li je društvo odgovorno, obrazovni sistem, poslodavac, ili smo sami odgovorni za razvoj naše karijere?

Razvoj karijere je, relativno novi pojam. Nekada smo govorili o profesionalnoj orijentaciji, a danas je to već zastario koncept.
Pitate se zašto?
Koncepti koje napuštamo (stara karijera