Centar za procjenu

Uz našu pomoć ste našli idealnog kandidata, ali biste željeli da odmah saznate šta tačno on/a može da uradi za Vašu kompaniju? Nema problema! Kada ocjenjujemo kandidate čije će sposobnosti kroz rad u Vašoj kompaniji doći do punog izražaja, želimo da budemo sasvim sigurni da smo napravili najbolji izbor. Stoga u našem Centru za procjenu simuliramo radno okruženje. Nakon psihometrijskog testiranja, kandidati prolaze kroz različite situacije i zadatke kao što su prezentacije na zadate teme, studije slučaja i posmatranje problema iz uloge koju bi trebalo da preuzmu na novom radnom mjestu. Reakcije kandidata pratimo i analiziramo, a rezultati pouzdano predviđaju koliko se dobro određeni kandidati mogu uklopiti u Vaš tim i u kolikoj će mjeri biti posvećeni svojoj novoj poziciji.

Usluge Centra možete koristiti i za procjenu snaga Vašeg postojećeg tima, kao i za planiranje odgovora na izazove sa kojima se trenutno suočavate. Na ovaj način jačate kapacitete svoje kompanije i stvarate preduslove za buduće uspjehe. Znate koje poteškoće stoje pred Vama – zašto da ne provjerite da li Vaši ljudi mogu spretno i brzo doći do rješenja?

Šta dobijate korišćenjem Centra za procjenu?

  • Značajne informacije o snagama i slabostima kandidata
  • Mogućnost da uporedite kandidate i donesete odluku najbolju po Vašu kompaniju

Spremni ste da saznate više o sposobnostima i organičenjima Vašeg tima? Pišite nam na ­­­­­­­­­­­­­­­info@hrpartners.me.