Administrator/ka

 

Neophodan član svake organizacije, administrator/ka je glavni organizator i koordinator velikog broja aktivnosti u kompaniji. 

Kandidat će nakon završetka programa biti stručno osposobljeni da:

 • pravilno vode poslovnu dokumentaciju, evidentira i arhivira;
 • pravilno popunjava formulare, obrasce i piše poslovna pisma i dopise
 • vodi poslovnu komunikaciju sa strankama, pretpostavljenim i
 • saradnicima;
 • vodi elementarnu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku;
 •  priprema dokumentaciju i poslovne izvještaje;
 • vodi evidenciju poziva, posjeta i sastanaka;
 • koristi pravilno sve kanale komunikacije (telefon, e-mail, itd.)
 • koristi osnovne kompjuterske programe (word, excel, itd.)
 • organizuje nabavku potrebnih sredstava i materijala za rad
 • obavlja i druga administrativna zaduženja

 

Ukoliko ste zainteresovani, prijave možete slati na E-mail adresu, uz naglasak za koji kurs se prijavljujete:

sshc@hrpartners.me

Ili nas možete kontaktirati na broj:

+382 63 231 232