Seven Stairs Hospitality Center

Seven Stairs Hospitality Center Vam predstavlja program stručnog obrazovanja za odrasle – uzmite sudbinu u Vaše ruke! 

Mi u HR Partnersu pratimo tržište rada i njegove trendove. Znamo koliki je izazov pronaći pravo zaposlenje, ono koje je ne samo dobro plaćeno, već se možete osloniti na njega i u budućnosti.

U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore vam nudimo sertifikovani kurs rađen po programu Centra za stručno obrazovanje.

Predavanje će se održati u Rise Up trening centru u Podgorici i trajaće dva mjeseca.

Termin: 9. septembar 2019.*

* U dogovoru sa prijavljenim kandidatima postoji mogućnost pomjeranja datuma početka programa

Nakon završetka teorijskog dijela, kandidati počinju sa plaćenom praksom u trajanju od takođe dva mjeseca, tako da su na kraju programa stručno osposobljeni za rad na poziciji administratora/ke.

Vrijeme koje provedete u Seven Stairs Hospitality Centru postaće mali dio nečega što će biti Vaša profesija za cijeli život.

Naša najveća garancija je da se čak 80% kandidata zaposli u struci u prvoj godini nakon završetka obuke!

O programu:

Neophodan član svake organizacije, administrator/ka je glavni organizator i koordinator velikog broja aktivnosti u kompaniji. 

Kandidat će nakon završetka programa biti stručno osposobljeni da:

 • pravilno vode poslovnu dokumentaciju, evidentira i arhivira;
 • pravilno popunjava formulare, obrasce i piše poslovna pisma i dopise
 • vodi poslovnu komunikaciju sa strankama, pretpostavljenim i
 • saradnicima;
 • vodi elementarnu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku;
 •  priprema dokumentaciju i poslovne izvještaje;
 • vodi evidenciju poziva, posjeta i sastanaka;
 • koristi pravilno sve kanale komunikacije (telefon, e-mail, itd.)
 • koristi osnovne kompjuterske programe (word, excel, itd.)
 • organizuje nabavku potrebnih sredstava i materijala za rad
 • obavlja i druga administrativna zaduženja

Mogućnost plaćanja na tri rate.

Ukoliko ste zainteresovani, prijave možete slati na E-mail adresu, uz naglasak za koji kurs se prijavljujete:

sshc@hrpartners.me

Ili nas možete kontaktirati na broj:

+382 63 231 232