Finansije za ne-ekonomiste

Prijava

Adižes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu. Već 18 godina se uspješno bavi pružanjem konsultantskih usluga najuspješnjim profitnim kompanijama u regionu. ASEE organizacionu transformaciju tj. upravljanje promjenama definiše kao pomoć u prolasku kroz određene faze u životnom ciklusu kompanije. Ova vrsta konsaltinga bazirana je na sertifikovanoj metodologiji Adižes Instituta USA koja je u potpunosti adaptirana lokalnom okruženju. Više od 150 kompanija u regionu,  koje su prošle ovaj proces u saradnji sa ASEE, dokaz su praktične primjenjivosti ove metodologije.

‘’Leadership excellence“ svrstao je Adižes SEE Institut na 9. mjesto u konkurenciji velikih konsalting organizacija na svijetu. Od oktobra 2016, kompanija HR Partners je njihov ekskluzivni zastupnik za Crnu Goru.

Adižes SEE u svom portfoliu ima oko 40 treninga iz oblasti opšteg menadžmenta, prodaje, marketinga, finansija, HR, soft skills.  Sve ove obuke mogu se prilagoditi zahtjevima i specifičnim potrebama klijenta. Specifični treninzi namijenjeni top menadžmentu se baziraju na široko priznatoj Syndag metodologiji i teoriji o životnom ciklusu preduzeća. 

FINANSIJE ZA NE-EKONOMISTE

Ako ste rukovodilac koji treba da donosi odluke koje imaju finansijske posljedice, a nijste ekonomista, ovaj seminar na praktičan i jednostavan način će vam pomoći da ovladate neophodnim znanjima iz oblasti finansija i računovodstva.

Ako ste svjesni kakav uticaj imaju poslovne odluke na dugoročan uspjeh organizacije, morate razumjeti o čemu finansijeri i računovođe razgovaraju. Podrazumijeva se da će vam ova znanja koja nijeste stekli u formalnom obrazovanju biti od neprocjenjive koristi u praćenju, planiranju i analiziranju finansijskog uspjeha Vaše organizacije ili projekta na čijem ste čelu.  

Koje su tematske oblasti?

 • Uvod u računovodstvo i finansije
 • Računovodstvena ili bilansna ravnoteža
 • Bilans toka gotovine, bilans uspjeha, bilans stanja
 • Sredstva – imovina, osnovna, obrtna
 • Obaveze – kratkoročne, dugoročne
 • Dvojno knjigovodstvo
 • Amortizacija i metodi obračuna amortizacije
 • Trgovina i nabavna vrijednost prodate robe
 • Upravljanje obrtnim kapitalom
 • Operativni ciklus gotovine
 • Finansijski pokazatelji (stopa bruto marže, koeficijent obrta zaliha, stopa prinosa na zalihe, pokazatelj duga, pokazatelji likvidnosti, period naplate potraživanja, period plaćanja dobavljačima, profitna stopa, koeficijent obrta imovine, pokazatelji rentabilnosti…)
 • Analiza bilansa
 • Metode vođenja zaliha
 • Tokovi gotovine
 • Analiza rentabilnosti
 • Finansijsko planiranje
 • Pripremanje operativnog budžeta (biznis plana)
 • Sistem odgovornosti za prihode i rashode kod profitnih, uslužnih i troškovnih centara.

Kome je seminar namijenjen?

 • Top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumiju  osnove finansijskih principa i izvještavanja
 • Svima onima koji žele da nauče kako da mjere rezultate poslovnih odluka
 • Veoma je koristan svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije
 • Koristan je i za početnike u finansijama, koji žele da steknu uvid u cjelinu finansija i da se pripreme za odgovornije pozicije

Ko je predavač?

Željko Jandrić, Senior Associate ASEE 

Kako radimo?

Seminar je organizovan po principu 5 blokova predavanja, uz 3 male pauze i jednom dužom pauzom za ručak. Svi polaznici, pored edukacije, dobijaju i sertifikat o učešću. U pauzama je obezbijeđen laki obrok i osvježenje.

Kada i gdje se seminar održava?

Termin održavanja treninga biće naknadno objavljen.

Kotizacija

 • Cijena kotizacije za fizička i pravna lica: 245€ + PDV. Za više učesnika iz iste kompanije odobravamo popust.

Kotizacija obuhvata:

 • Materijal sa seminara
 • Ručak i kafe pauzu
 • Sertifikat o učešću

Za korisnike Premium kartice

Trening centar Rise Up obezbijedio je dodatnu uslugu za fizička lica, korisnike Premium kartice - plaćanje putem POS terminala u samom Trening centru uz sljedeće povoljnosti:

 • Popust 12% na cijenu treninga ukoliko se trening plaća u cjelosti
 • Plaćanja do 6 mjesečnih rata

Prijavljivanje

Otvorite link na dnu stranice i popunite podatke.

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na broj 069/116-116.

Prijava