Rise Up Book Store

12,00 €

TEŽNJA KA TOP FORMI

Autor: Isak Adižes

“Težnja ka Top formi” predstavlja svojevrstan nastavak knjige “Upravljanje životnim ciklusima preduzeća” i bliže osvetljava Adižesov program organizacione transformacije sa ilustracijama slučajeva uspešnih i neuspešnih firmi. Knjiga sadrži sistematizovan pregled najčešćih normalnih i nenormalnih problema karakterističnih za pojedine stadijume i generalne smernice za prilagođavanje stila upravljanja, organizacione strukture, strategije, ljudskih resursa, sistema nagrađivanja, planiranja i ciljeva. Knjiga se završava sa dva interesantna poglavlja koja govore o principima organizacione terapije i mitovima menadžmenta.

25,20 €

UPRAVLJANJE PROMENAMA, dopunjeno i revidirano izdanje

Autor: Isak Adižes

Neobično čitljivo štivo, pisano u formi dijaloga, koje nas postepeno i uz obilje životnih primera uvodi u suštinu Adižesove teorije menadžmenta. Osnovna nit knjige se bavi preduslovima koji su neophodni za donošenje kvalitetnih odluka i njihovo efikasno sprovodenje u situaciji stalnih promena.

27,60 €

UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM CIKLUSIMA PREDUZEĆA

Autor: Isak Adižes

Dopunjeno i revidirano izdanje najpoznatije knjige Isaka Adižesa, sadrži opis i analizu životnih ciklusa preduzeća i objašnjava kako se menja organizaciona kultura preduzeća tokom životnog ciklusa.
Knjiga je podeljena u tri dela. Prvi deo opisuje ono što se dešava, odnosno ponašanje organizacije kroz faze životnog ciklusa na tipičnom putu, od Udvaranja do Top forme ka starenju i kraju životnog ciklusa preduzeća, kao i normalne i patološke probleme sa kojima se one susreću na tom putu. Drugi, analitički, deo daje oruđa pomoću kojih se objašnjavaju razlozi zašto organizacije rastu i stare. Treći deo daje kratak opis intervencija koje je potrebno izvršiti da bi organizacija došla u Top formu. To je deo koji se nadovezuje na knjige “Težnja ka Top formi” i “Upravljanje promenama”. Takođe, sadrži i principe vođenja organizacije duž optimalnog, bržeg, puta i opisuje kako se ona ponaša na tom putu.

25,20 €

STILOVI DOBROG I LOŠEG UPRAVLJANJA

Autor: Isak Adižes

Knjiga Isaka Adižesa daje uvid u manifestacije stilova upravljanja i opisuje njihov uticaj na rad kompanije i njene rezultate. Dragocen i nadahnut vodič za traženje odgovora na pitanja efektivnosti i efikasnosti stilova i interakcija medju učesnicima u procesu rada i rukovođenja.

9,60 €

KAKO UPRAVLJATI U VREME KRIZE

Autor: Isak Adižes

Ma koliko naslov knjige bio aktuelan 2009. godine, njene poruke bi bile značajne i pre deset godina kao što će to biti i za deset godina. Isak Adižes nam, svojim jednostavnim i jasnim jezikom, govori šta da radimo sada kad je oko nas velika svetska kriza, ali i šta nam je činiti upadnemo li u naše lokalne krize. I opet se prevashodno obraća menadžerima u preduzećima, ovlaš dotičući i pojedince, a još tiše, kad ga već nisu do sada čuli onako glasnog, ne odustajući, bojim se utopistički, onima koji vode države.

8,40 €

MISLI

Autor: Isak Adižes

Da li znate ko najbolje poznaje kompaniju – njene probleme i nekapitalizovane mogućnosti? Zaposleni. Oni vam mogu reći šta se dešava u kompaniji bolje nego iko drugi.

31,20 €

VEŠTINA POBEĐIVANJA

Autor: Džek Velč

Knjiga legendarnog „Neutron Džeka“ – najuspešnijeg direktora u istorijatu GENERAL ELECTRIC-a, inače izabranog i za najboljeg menadžera svih vremena prema anketi Njujork Tajmsa, ne prestaje da izaziva ogromnu pažnju poslovne javnosti. Pojavu knjige od samog početka prati niz kurioziteta – od nasjkupljih ikad plaćenih autorskih prava, do „hvalospeva“ koji su u preporukama dali Bil Gejts i Voren Bafet, ( trenutno dva najuspešnija stanovnika planete Zemlje prema FORTUNE 500 listi)

31,20 €

Emocionalna inteligencija u poslu i liderstvu

Autori: Danijel Goleman, Ričard Bojacis, Eni Maki

Osnovna teza autora je „da su emocije izuzetno važne za rukovođenje, da je podsticajno liderstvo najvažnija dimenzija, da ona u najvećoj meri određuje da li će ostali napori jednog rukovodioca uroditi plodom, ili propasti“. Ako vođa svojom vizijom uspe da na članove grupe prenese svoje oduševljenje i optimizam, ako u njima probudi najbolje sposobnosti i podstakne pozitivne emocije, (osećanje sigurnosti, nade i vedro raspoloženje) to znači da je reč o rezonantnom lideru koji uspeva da usaglasi svoje emocionalne vibracije sa drugima i da svoju grupu učini skladnom i uspešnom u poslu. Novo, podsticajno rezonantno liderstvo, koje stavlja naglasak na emocionalni, ljudski aspekt, umesto isključivo na uspeh i profit, biće sve značajnije u budućnosti.

31,20 €

FINANSIJSKA INTELIGENCIJA

Autori: K.Berman, Dž.Najt

Naša filozofija je da svi u kompaniji rade bolje kad razumeju kako se meri finansijski uspeh i kako oni mogu da utiču na učinak kompanije. To razumevanje mi nazivamo finansijska inteligencija. Veća finansijska inteligencija pomaže ljudima da se više angažuju i budu posvećeniji poslu…
Za većinu poslovnih ljudi, uključujući i nas, finansijska inteligencija nije ništa više od skupa veština koje mogu i moraju da se nauče.
Ova knjiga će, nadamo se, pomoći u razvoju vaše finansijske inteligencije. Nadamo se i da će vam omogućiti da postignete veći uspeh, kako lični, tako i profesionalni. Ali pre svega, mislimo, da ćete nakon čitanja knjige biti znatno motivisaniji, više zainteresovani i dodatno zaintrigirani da razumete jedan potpuno novi aspekt poslovanja.

27,60 €

BUDUĆNOST MENADŽMENTA

Autor: Gari Hamel

Gari Hamel u svojoj knjizi Budućnost menadžmenta tvrdi da je organizaciji više nego ikada pre potrebna inovacija kao proces upravljanja. Zašto? Paradigma menadžmenta zadnjeg stoleća – usredsređena na kontrolu i efikasnost – više nije dovoljna u svetu u kom prilagodljivost i kreativnost pokreću poslovni uspeh. Da bi u budućnosti prosperirale, kompanije moraju iznova da otkriju menadžment.
Hamel objašnjava kako da svoju kompaniju pretvorite u serijskog inovatora upravljanja tako što vam otkriva: – Izazove sa kojima se morate suočiti, a koji će odrediti konkurentski uspeh u doba nemilosrdnih promena;
– Poguban uticaj tradicionalnih verovanja kada je menadžment u pitanju;
– Nekonvencionalne prakse menadžmenta koje dovode do izuzetnih prodora „pionira modernog menadžmenta“;
– Radikalne principe koji treba da postanu deo DNA menadžmenta svake kompanije.

36,00 €

BRZINA POVERENJA

Autor: Stiven M.R. Kavi

Ova knjiga se bavi korenima. Henri Dejvid Torou je mislio da „na svakih hiljadu ljudi koji seku lišće zla, ima jedan koji se bavi korenom zla“. Jasno možete sagledati značaj „bavljenja korenima zla“ u drugim dimenzijama – na primer, kada poredite uticaj usmeravanja pažnje na sprečavanje bolesti umesto pukog lečenja bolesti ili na sprečavanje kriminala umesto pukog sprovođenja zakona. U ovoj knjizi ćete videti da se to primenjuje na poslovni svet u kom se, umesto usklađenosti, pažnja usmerava na optimizaciju putem razvoja etičkog karaktera, transparentne motivacije i vrhunske kompetencije u stvaranju održivih, superiornih rezultata.

24,00 €

12 ELEMENATA SJAJNOG UPRAVLJANJA

Autori: R.Vagner, Dž.K.Harter

Kako uspešni menadžeri inspirišu svoje zaposlene? Kako generisati entuzijazam, spojiti različite ličnosti, fokusirati ih na misiju i voditi timove prema ostvarivanju visoko postavljenih ciljeva?
Pre gotovo deceniju Galup organizacija je pročešljala bazu sa više od milion zaposlenih i njihove intervijue sa menadžerima da bi identifikovala elemente koji su odlučujući za održanje izvrsnosti učinka zaposlenih. Ovi elementi su obelodanjeni u bestseleru iz 1999. First Break all the Rules.
Galupova studija danas uključuje 10 miliona zaposlenih i njihove intervjue sa menadžerima iz 114 zemalja na 41 jeziku. U 12 elemenata autori istražuju Galupov uvid u najnovija otkrića na polju psihologije, teorije igara, sociologije i ekonomije. Napisana za menadžere i zaposlene u velikim i malim kompanijama, 12 elemenata objašnjava šta svaka kompanija treba da zna o kreiranju i održavanju angažovanosti zaposlenih.

20,40 €

PET NEDOSTATAKA U RADU TIMA

Autor: Patrik Lensioni

U knjizi Pet nedostataka u radu tima, Patrik Lensioni još jedanput nudi očaravajuću i poučnu basnu o liderstvu kao i u njegova dva prethodna bestselera. Ovoga puta on pokreće svoj oštri intelekt i pripovedačku sposobnost da bi predstavio fascinantni i kompleksni svet timova.
Kroz priču, Lensioni otkriva 5 izazova koji se pojavljuju u funkcionisanju timova i zadire u srž problema sa odgovorom na pitanje zašto se čak i najbolji timovi očajnički bore sa problemima. Autor podvlači koji su to moćni modeli i akcioni koraci koji se mogu koristiti da bi se prevazišle uobičajene prepreke i izgradili koherentni efektivni timovi…

31,20 €

STRATEGIJA PLAVOG OKEANA

Autori: V.Čen Kim, R.Mobornj

Strategija plavog okeana poziva kompanije da napuste crveni okean krvave konkurencije stvaranjem prostora na tržištu koji konkurenciju čini nevažnom. Umesto deljenja postojeće – često ograničene – tražnje i nadmetanja s konkurentima, strategija plavog okeana znači povećanje tražnje i odvajanje od konkurencije. Ova knjiga ne poziva kompanije samo da raskinu s dosadašnjom praksom, već im pokazuje i kako to da postignu. U okviru ove strategije predstavljen je skup analitičkih instrumenata i postupaka koji vam pokazuju kako treba da radite na tom izazovu i objašnjeni su principi koji definišu i odvajaju strategiju plavog okeana od strategije zasnovane na konkurenciji.

25,20 €

KAKO KREIRATI, OVLADATI I DOMINIRATI TRŽIŠTEM

Autor: Filip Kotler

„Već nekoliko godina me Robert Volas (Robert Wallace), uvaženi urednik izdavacke kuce Fri pres (The Free Press), nagovarao da napišem knjigu iz oblasti marketinga za menadžere, knjigu u kojoj bi se prikazala najsavremenija razmatranja, a da ne budu izneta na 700 stranica!“ Ovako Filip Kotler objasnjava sadržaj svog pokušaj da marketinsku mudrost predstavi kroz mnostvo upotrebljivih primera i koncepata.
Knjiga Filipa Kotlera eksplicitno odgovara na pitanja:
Sa kakvim marketinškim izazovima se suočava većina preduzeća?
Iz čega se sastoji dobitna marketinška strategija?
Kako se pravi profitabilno poslovanje kroz marketing svetskog ranga?
Da li postoji dobitna marketinška praksa?
Kakav će oblik marketinga postojati 2005. godine?
Kako upotrebiti marketing da bi se razumela, kreirala, komunicirala i isporučila vrednost?
Koje su ozbiljne zablude u vezi sa marketingom?
Koji su osnovni koraci u procesu upravljanja marketingom?

Knjige možete naručiti putem E-maila: marketing@hrpartners.me ili pozivom na broj: +382 69 116 116