Ostale novosti

Lego® Serious Play® - promo radionica

Zamislite sastanak ili susret zaposlenih na kojem treba da odredite pravac poslovanja za narednu godinu, plasiranje proi...

Trening: Liderstvo bez maske i šminke, 13. i 14. septembar

Usponu žena lidera dugujemo jedinstveno iskustvo i kulturološki pomak ka idealu pravednog i izbalansiranog vođstva. U že...

Pilot program psiho-socijalne podrške i podrške pri zapošljavanju teže zapošljivih lica »Osnaži me i uspjeću«

Kompanija HR Partners u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore realizovaće Pilot program podrške teže zapošljivi...

Zvanično otvaranje Centra za karijeru StepUp, 27. marta 2018.

Centar za karijeru StepUp je prvi privatni centar u Crnoj Gori koji nudi podršku i savjete vezane za karijeru od eksperata iz te oblasti. Programi su specijalizovano kreirani za potrebe mladih i ljudi koji prolaze kroz bitne tranzicije i koji kroz inovativna testiranja, individualne razgovore ili grupne radionice, mogu naći podršku kada je karijerna orijentacija u pitanju. 

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na „Otvorena vrata“ 27. marta 2018. u 12 časova, u Centru za karijeru StepUp - Nova dalmatinska u Podgorici, kada će naši eksperti predstaviti prvi program pod nazivom #OMG koji je namijenjen srednjoškolcima i koji se odnosi na profesionalno usmjeravanje i pronalaženje karijernog puta.

Više informacija o Centru za karijeru StepUp: http://hrpartners.me/centar-za-karijeru-step-up

Više informacija o Programu #OMG: http://hrpartners.me/centar-za-karijeru-step-up/program-omg