Ostale novosti

Pilot program psiho-socijalne podrške i podrške pri zapošljavanju teže zapošljivih lica »Osnaži me i uspjeću«

Kompanija HR Partners u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore realizovaće Pilot program podrške teže zapošljivi...

Drugi HR Meet Up, 31. maj, CentreVille Hotel & Experiences

Asocijacija menažera Crne Gore Vas poziva na drugi HR Meet Up koji organizuje u saradnji sa našom kompanijom. Nakon uspj...

Jačanje timske sinergije kompanije Ledo

Otvorenost za razvoj je svakako nešto što je karakteristika najboljih timova. Ledo tim se poslije brojnih treninga i edu...

Zvanično otvaranje Centra za karijeru StepUp, 27. marta 2018.

Centar za karijeru StepUp je prvi privatni centar u Crnoj Gori koji nudi podršku i savjete vezane za karijeru od eksperata iz te oblasti. Programi su specijalizovano kreirani za potrebe mladih i ljudi koji prolaze kroz bitne tranzicije i koji kroz inovativna testiranja, individualne razgovore ili grupne radionice, mogu naći podršku kada je karijerna orijentacija u pitanju. 

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na „Otvorena vrata“ 27. marta 2018. u 12 časova, u Centru za karijeru StepUp - Nova dalmatinska u Podgorici, kada će naši eksperti predstaviti prvi program pod nazivom #OMG koji je namijenjen srednjoškolcima i koji se odnosi na profesionalno usmjeravanje i pronalaženje karijernog puta.

Više informacija o Centru za karijeru StepUp: http://hrpartners.me/centar-za-karijeru-step-up

Više informacija o Programu #OMG: http://hrpartners.me/centar-za-karijeru-step-up/program-omg