Ostale objave

Održan Sajam zapošljavanja u Banjoj Luci - Put do posla

U Delta Planetu, Banja Luka 11. i 12. maja održan je Sajam zapošljavanja pod nazivom Put do posla. Svi koji su bili zain...

III HR MEET UP- Razvoj ljudskih resursa nije luksuz nego potreba

‘’Ljudi nijesu savršeni i nikad neće biti. Ljude treba osnažiti u onome u čemu su najbolji. U oskudici adekvatne ponude...

III HR Meet Up, 9. maj – hotel CentreVille sa početkom u 10h

Pozivamo vas na treći HR Meet Up koji organizujemo u saradnji sa Asocijacijom menažera Crne Gore. U želji da pronađ...

Zašto Career Check?

  • Idealan alat za poslodavce kao i za zaposlene koji teže razvoju karijere
  • Pouzdan alat za regrutere za besprekoran proces zapošljavanja
  • Može se koristiti u širokom spektru industrija
  • Obezbijeđena sigurnost u čuvanju podataka

Za sve one koji žele da povećaju svoju samosvijest i sliku o sebi kako bi donijeli prave odluke u karijeri

Svi smo se barem jednom našli u situaciji da se zapitamo: da li je ovo zaista pravo radno mjesto za mene?

Odgovor na ovo pitanje ne možete uvijek dobiti na osnovu prethodnog iskustva.

Jedan od ciljeva Career Check-a je da osobi da pozitivnu energiju i snagu kako bi preduzela nove korake u svojoj karijeri ili da otkrije zadovoljstvo u svom sadašnjem poslu.

Saznanja u oblasti ljudskog ponašanja ukazuju da su najefikasnije one osobe koje poznaju

same sebe, kako svoje prednosti tako i svoje nedostatke. Zahvaljujući tome mogu da

razvijaju strategije pomoću kojih se adaptiraju na zahtjeve okoline.

Svako od nas se ponaša na određeni način. Naše ponašanje je jednim dijelom posljedica „prirode”

(urođeno je), a drugim dijelom je posljedica „vaspitanja” (naučeno je). Ono predstavlja univerzalni

jezik kojim „postupamo” prema drugim ljudima i koji oni mogu opaziti.

U izvještaju Career Check procjenjuju se četiri dimenzije ponašanja:

  • Reakcija na probleme i izazove
  • Uticaj na druge
  • Reakcija na ritam u okruženju
  • Reakcija na strukturu, pravila i procedure koje su postavili drugi

Career Check se bavi analizom stila ponašanja; odnosno načina na koji osoba postupa. Da li je

izvještaj 100% precizan? Da, ne i možda. Mjeri se ponašanje i sklonosti osobe pod uslovom da su odgovori iskreni.

Kako bi se povećala tačnost izvještaja, potrebno je praviti bilješke ili korigovati sve iskaze u izvještaju koji se ne mogu primijeniti, ali tek nakon konsultacije sa prijateljima ili kolegama.

U izvještaju je prikazano više odjeljaka kao što su: opšte karakteristike, doprinos organizaciji, idealno okruženje i oblasti za unaprjeđivanje.

U odjeljku “Opšte karakteristike” prikazan je pregled osnovnog stila ponašanja i rada. Iskazi pokazuju osnovno prirodno ponašanje koje osoba pokazuje na poslu tj. daju odgovor na pitanje: kada bi osoba bila potpuno prepuštena sebi, kako bi ona obavljala posao.

U odjeljku “Doprinos organizaciji” mogu se uvidjeti specifični talenti i ponašanja.

Posmatranjem iskaza, može se utvrditi uloga osobe u organizaciji na osnovu kojih organizacija može razviti sistem u kome će iskoristiti određene vrijednosti i učiniti je sastavnim dijelom tima.

“Idealno okruženje” je odjeljak koji utvrđuje idealno radno okruženje na osnovu osnovnog stila koji osoba ima.

Ljudima koji imaju ograničenu fleksibilnost biće nelagodno da rade na bilo kom poslu

koji je opisan u ovom odjeljku. Fleksibilni ljudi koriste inteligenciju da modifikuju svoje

ponašanje i mogu se osjećati lagodno u mnogim okruženjima.

U odjeljku “Oblasti za unaprjeđivanje” nalazi se spisak potencijalnih ograničenja koja se mogu javiti u

radnom okruženju na osnovu kojeg treba napraviti akcioni plan u cilju smanjenja ili eliminacije ograničenja.

Više informacija o samoj metodi i procesu Career Check-a možete dobiti pozivom na broj 063 230 231.

"Ne morate biti bolji od drugih, budite samo najbolji što možete." Dušan Radović