Ostale novosti

I ove godine održana radionica Coca-Cola podrška mladima u Podgorici

Coca-Cola podrška mladima“ je nacionalni program kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora, koji mladima u Crnoj Gori omogućava...

Uz kafu do posla!

Kompanija HR Partners u saradnji sa Propaganda barom 18. i 19. aprila organizuje Recruitment Days u Nikšiću!

Zašto Career Check?

Za sve one koji žele da povećaju svoju samosvijest i sliku o sebi kako bi donijeli prave odluke u karijeri Svi smo se...

Održan prvi HR Meet Up u Crnoj Gori

Zbogom, starom načinu rada!

U srijedu, 27.09.2017. u prostorijama Rise Up Trening centra kompanije HR Partners održan je prvi HR Meet Up u Crnoj Gori.

‘’Uspješne kompanije - uspješni timovi“ bila je tema prvog HR Meet Up-a, koji su organizovali Asocijacija menadžera Crne Gore i kompanija HR Partners.
Događaj je okupio HR profesionalce, kao i sve one koji se u svojim kompanijama bave poslovima iz domena HR-a. 

Na poziv Asocijacije menadžera Crne Gore i kompanije HR Partners, prvom HR Meet Up-u u Crnoj Gori, koji je održan u Podgorici,  u prostorijama Trening centra Rise Up, odazvale su se najuglednije crnogorske kompanije koje u svom poslovanju pridaju stratešku važnost razvoju ljudskih resursa i službama koje se time bave.

Svi učesnici su imali nepodijeljeno mišljenje da je uloga HR profesionalaca od neprocjenjivog značaja za razvoj biznisa i poslovne kulture  kao i  za činjenicu  da je inicijativa Asociajcije menadžera   za  umrežavanje i okupljanje HR zajednice u Crnoj Gori naišla na opštu podršku, pri čemu se već nekoliko kompanija kandidovalo da budu domaćini  narednog okupljanja.

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore g. Budimir Raičković je izrazio spremnost za kontinuiranu podršku ovoj inicijativi koja je od strateškog značaja za crnogorsko društvo i razvoj HR profesije,  kojom se još uvijek bave malobrojni pojedinci i samo najjače i najuspješnije kompanije koje time daju primjer drugima. 

Slavoljub Popadić, izvršni direktor Rudnika uglja, Pljevlja i predsjednik CEO Foruma AMM-a, smatra da ugled i uloga HR profesije nije vrednovana na pravi način u Crnoj Gori i da nema uspješne i dobro organizovane kompanije koja ne ulaže u ljude, kompanijsku kulturu i službe kojima je to profesionalni zadatak. ‘’Tamo gdje postoji ozbiljan i profesionalan HR, top menadžment je u poziciji da 80% svog vremena bude usmjeren na strateške obaveze, a svega 20% na operativne, čime zapravo vrši svoju funkciju na najbolji način. Obrnuta situacija ne ide u korist ni menadžmentu, ni kompaniji.’’

Andjela Radosavović,  izvršna direktorica AMM-a je rekla sledeće: ’’ Cijenim da je formiranje Odbora za edukaciju, trening i HR, i njegovo djelovanje kroz ovakve i slične forme dalo potvrdu nastojanjima AMM-a u pravcu daljeg razvoja ljudskih resursa i struke koja se sa time bavi.’’

Od učesnika je stiglo i ohrabrenje za predstavnike malog i srednjeg biznisa da razvoj ljudi ne prepuštaju slučaju jer to može biti od presudnog značaja za uspjeh i održivost biznisa. 

Na skupu se razgovaralo o neophodnosti rada na unapredjenju timske i kompanijske kulture, o brojnim i rastućim izazovima koji stoje pred HR profesionalcima kao i o HR alatima koji na dokazano efikasan način pomažu u razvoju timova, pojedinaca i upravljačkih stilova. 

Iz Kompanije HR Partners su rekli da je odziv i reprezentativnost skupa pokazala sledeće:  

  • Najprije, da se svijet rada i svijet obrazovanja u 21. vijeku, zauvijek i nepovratno promijenio te zahtijeva jedan sasvim novi pristup u kome su ključne vrijednosti INOVATIVNOST, TIMSKI DUH, CJELOŽIVOTNO UČENJE, POSLOVNE VJEŠTINE, LIČNA I POSLOVNA IZVRSNOST. 
  • Zbog svih promjena koje su se desile, zbog rastućih i često nepredvidljivih zahtjeva poslovanja, pred HR profesionalcima se postavljaju  sve veći izazovi, pa se slobodno može reći  - Zbogom starom načinu rada!
  • Konačno, da je bavljenje ljudskim resursima definitivno jedna od najpotrebnijih profesija u 21. vijeku! 

Značajan broj kompanija je potvrdio organizatorima ovog skupa priključivanje inicijativi i narednim okupljanjima ove vrste.