Ostale objave

Održan Sajam zapošljavanja u Banjoj Luci - Put do posla

U Delta Planetu, Banja Luka 11. i 12. maja održan je Sajam zapošljavanja pod nazivom Put do posla. Svi koji su bili zain...

III HR MEET UP- Razvoj ljudskih resursa nije luksuz nego potreba

‘’Ljudi nijesu savršeni i nikad neće biti. Ljude treba osnažiti u onome u čemu su najbolji. U oskudici adekvatne ponude...

III HR Meet Up, 9. maj – hotel CentreVille sa početkom u 10h

Pozivamo vas na treći HR Meet Up koji organizujemo u saradnji sa Asocijacijom menažera Crne Gore. U želji da pronađ...

INSIGHTS MDI® - Obavezan alat u kompanijama 21. vijeka

Zamislite svijet gdje svaku osobu možete pročitati kao otvorenu knjigu… Uzbudljivo, zar ne? A bilo bi posebno zanimljivo kad su u pitanju ljudi iz našeg poslovnog okruženja.

INSIGHTS MDI®  je globalno priznat HR alat koji koristi više od 100 000 kompanija širom svijeta. Omogućava Vam da identifikujete i iskoristite svoje snage, potencijale Vaših zaposlenih pa čak i potrebe Vaših klijenata.

Dvije osobe mogu gledati u jednu istu stvar i imati dva potpuno različita viđenja.

Naš jedinstven pogled na svijet oblikuju naša lična opažanja i uvjerenja. Ako razumijemo odakle potiču ova opažanja i uvjerenja, možemo razumjeti zašto se drugi ljudi toliko razlikuju od nas.

INSIGHTS MDI® „hvata“ ove različitosti i zato je našao primjenu u mnogim HR procesima. On otkriva stil ponašanja pojedinca i pokretačke snage koje stoje iza tog ponašanja, i tako osvjetljava potencijal zaposlenog, kao i njegove oblasti za razvoj. Bez obzira na to čime se bavite, najuspješniji ljudi su uvijek oni koji razumiju svoje snage i slabosti, i koriste to znanje kako bi se adaptirali na okruženje i lakše ispunjavali očekivanja drugih.

Kako funkcioniše:

Kandidati popunjavaju upitnik onlajn, bilo kod kuće ili na poslu, za šta im je potrebno tek dvadesetak minuta. Rezultati se prikazuju u obliku narativnog i grafičkog izvještaja na oko 40 strana i podijeljenim u odjeljke: ponašanje, pokretačke snage i integracija ponašanja i pokretačkih snaga. Ova jedinstvena i moćna kombinacija će sve Vaše HR procese podržati procjenom koja je zasnovana na istraživanjima, validirana, i prije svega laka za upotrebu. Sam izvještaj je detaljan, personalizovan, lak i razumljiv za čitanje i još lakši za upotrebu – za pojedinca, ali i za njegove saradnike, menadžere i koučeve. Razumijevanje drugih ljudi nam pomaže da prihvatimo različitosti i stvaramo bolje međuljudske odnose.

Analiza ovih rezultata – posebno uz pomoć kouča – omogućava osobi da bolje razumije način na koji radi i funkcioniše u svom okruženju. INSIGHTS MDI® pravi razliku između prirodnog i adaptiranog stila ponašanja i time ističe koliko osoba prilagođava svoj prirodni način ponašanja poslu i radnom okruženju – i koliko je to potencijalno stresno. Ovi zaključci se onda mogu provjeriti u praksi.

INSIGHTS MDI® posebno cijene menadžeri i tim lideri. Ljude zapošljavamo zbog njihovih kompetencija – onoga što znaju i umiju, ali odluke o otpuštanju, unaprjeđivanju ili ulaganju u razvoj se uglavnom donose na osnovu toga kako osoba radi – na osnovu njenog ponašanja i motiva.

Razumijevanje boja

INSIGHTS MDI® klasifikuje svo ponašanje na radnom mjestu u okvirno četiri različita stila ponašanja. Ovi stilovi su na slikovit način kodirani preko četiri boje: dominacija – crvena, uticaj – žuta, stabilnost – zelena, i popustljivost – plava.

INSIGHTS MDI® boje Vam olakšavaju da:

 • prepoznate svoj stil ponašanja
 • razumijete stil ponašanja drugih
 • prilagodite svoj stil ponašanja okruženju i stvarate efikasne međuljudske odnose.

Šta možete očekivati od INSIGHTS MDI®:

INSIGHTS MDI® ne mjeri inteligenciju ili crte ličnosti. On nudi opis vidljivog ponašanja na radnom mjestu koje se može promijeniti i unaprijediti.

Preko opisa pokretačkih snaga – motiva i vrijednosti koji pokreću ponašanje – on procjenjuje uklapanje osobe u kulturu organizacije s jedne strane, a s druge ukazuje na koji tip motivacije će osoba najprije reagovati.

INSIGHTS MDI® izvještaji nude opis stila komunikacije pojedinca i obiluju praktičnim savjetima kako se prilagoditi različitim stilovima komunikacije i ponašanja, ali i kako motivisati ili upravljati pojedincem.

Takođe, može ponuditi uvid i u emocionalnu inteligenciju – tj. sposobnost osobe da opaža, razumije i utiče na svoje emocije i emocije drugih, kako bi ostvarila kvalitetne međuljudske odnose i bolju produktivnost.

Kako INSIGHTS MDI® stvara poslovnu prednost za Vašu kompaniju?

Bolje i dublje razumijevanje Vaših kandidata i zaposlenih je osnova za unaprjeđenje svih HR procesa. Proces selekcije će biti efikasniji jer će se birati ljudi shodno ulogama koje im odgovaraju. Adekvatna motivacija zaposlenih vodi smanjenju fluktuacije i povećanju angažovanja, posvećenosti i produktivnosti. Timovi će poboljšati svoj učinak i odnose ako znaju kako najbolje međusobno da komuniciraju. A upoznavanje sa snagama i slabostima zaposlenih pomaže formiranju efikasnijih razvojnih planova.

Gdje se može koristiti INSIGHTS MDI®:

 • Selekcija
 • Onboarding
 • Koučing
 • Planiranje nasljeđivanja i reorganizacija radnih mjesta
 • Identifikacija i razvoj lidera
 • Upravljanje talentima
 • Strateško planiranje
 • Razvoj timova i podizanje timskih performansi
 • Utvrđivanje razvojnih potreba i kreiranje individualnih razvojnih programa.