LegoVizija

LegoVizija

Pokušajte da se setite koja vam je bila omiljena igračka u detinjstvu... Meni padaju na pamet Lego kocke. Naravno da sam prve nasledila od starijeg brata, a onda sledi ushićenje kada sam dobila dvorac sa mostom koji se spušta, kao u crtanim filmovima. Nije bilo princeze, ali sam lako mogla vojnika da preobratim u ono što nedostaje.
Pre nešto više od tri godine, istražujući o različitim metodama za razvoj zaposlenih naišla sam na koncept Lego® Serious Play® i pojam poslovanja, razvoja i ostvarivanja punog potencijala, je dobio potpuno novu dimenziju.
Zamislite sastanak na kojem koristite Lego kocke da izrazite svoju ideju u kom pravcu bi trebao da se realizuje novi projekat, ili kako ispitujete zajedničkim snagama konkurenciju ili odnos prema klijentima. Zamislite da određujete pravac za narednu godinu, plasiranje proizvoda ili odnose u svom timu, izgradnju vaše timske vizije. I sve to koristeći Lego kocke. Razliku pravi činjenica da kada stavite na sto Lego kocke, svi učestvuju i još važnje svačije mišljenje se poštuje i uzima u obzir. Niko ne gleda na sat i ne prati mailove na telefonu čekajući da se sastanak završi. 
Zamislite takav sastanak i na terenu ste Lego® Serious Play® radionice.

U osnovi Lego® Serious Play® metodologije je uverenje da su odgovori već u prostoriji. Svaka tema ili pitanje koje se postavi u sistemu, unutar sebe treba i da traži odgovor. Lego® Serious Play® pristup pomaže članovima sistema da dođu do novog nivoa znanja na kojem je odgovor i konstruisan. Svako može da korsti ovaj metod, jedino što treba da radimo u procesu je da mislimo svojim rukama. Suština procesa Lego® Serious Play®  nije fizičko predstavljanje kako nešto sada izgleda, već izgradnja novog znanja. Naglasak je na priči koju onaj koji gradi deli sa drugima, u značenju koje svaki element koji iskoristi ima za njega. I konačno, Lego® Serious Play® ne služi tome da se svi prisutni u prostoriji slože sa donetim odlukama i samo klimnu glavom, već da kreiraju novo znanje za rešavanje problema. 

Slika sa patkama je autentični prikaz svega rečenog. Od istog broja elemenata svako od nas će napraviti drugačiji model na jednostavnu instrukciju „Napravite patku od delova koji su vam dati!“ Svi učestvujemo, svako nudi drugačije rešenje, svako daje različito značenje svom modelu i svako je u pravu.

Kako izgleda proces?

Tokom struktuiranog procesa učesnici koriste 3D LEGO® elemente kako bi kreirali modele koji izražavaju njihovo mišljenje i ideje, i to uvek istim redosledom gradeći prvo individualni model, a onda zajednički. Prava snaga procesa je u ovom nizu, jer obezbeđuje deljenje novog, originalnog znanja i učešće svih prisutnih! 

Ako bismo preskočili izgradnju modela na zadatu temu i samo pričali, preskačmo novo znanje i svi će ponavljati ono što je već poznato. A ako bismo samo gradili model bez razgovora o njemu, onda značenje zadržavamo za sebe i ono ostaje prećutno. Nikada se neće pojaviti ili biti podeljeno.

LEGO® SERIOUS PLAY® metod je struktuirana radionica za strateško razmišljanje, odlučivanje i rešavanje problema u poslovnom okruženju, a rezultati su direktno usklađeni sa poslovnim ciljevima.

Ovo je prvi tekst na temu Lego® Serious Play® metodologije ... Nastavite da nas pratite, pisaćemo još.

 Do tada:

  • Mislite rukama.
  • Samo počnite izgradnju.
  • Verujte svojim rukama, neka same odaberu 3D LEGO® elemente koje žele.
  • Slušajte očima kako biste bolje razumeli šta drugi opisuju.

Milica Stojanović - Sertifikovani facilitator Lego® Serious Play® metodologije