Kako napisati CV?

Osnovna pravila za pisanje CV-a

CV predstavlja Vaš prvi kontakt sa potencijalnim poslodavcem i neku  vrstu poslovne lične karte. Iz tog razloga važno je da bude uočljiv među biografijama drugih kandidata. Vaš zadatak je da jasno i koncizno predstavite sebe kroz obrazovanje, prethodno iskustvo i vještine koje ste stekli, ističući  lične osobine i profesionalne ciljeve. Da bi ovo postigli, prilagodite svoj CV tako da odgovara zahtijevima navedenim u oglasu i oplemenite ga informacijama koje će istaći Vaše kvalitete i potencijal.

Svrha CV-ja nije samo nabrajanje informacija, već da bude originalan i jedinstven, koliko ste i Vi. Kako postoji mnoštvo različitih formata CV-ja, preporučujemo da birate one koje su čitljivi i koji su prilagođeni Vašem iskustvu i obrazovanju. Na primjer, Europass format je koristan za studente, zato što je fokus na obrazovanju i raznim, dodatnim kursevima.

Jednako je važno da CV ne bude predugačak. Ukoliko je moguće, poželjno je da se sve informacije objedine na formatu A4. Ukoliko ste, ipak, ekspret u nekoj oblasti, sa velikim znanjem i iskustvom, dozvoljeno je da pišete o tome na više strana.

Lični Podaci

Na samom početku neophodno je da navedete osnovne informacije o Vama, kao što su ime i prezime, datum i mjesto rođenja, sa fokusom na kontakt telefon ili e-mail, preko kojeg bi poslodavac mogao da stupi u kontakt sa Vama. Takođe, dobrodošle su smjernice koje vode do vašeg profila na LinkedIn-u i sličnim mrežama. Pored ovih podataka, poželjno je da se nalazi Vaša fotografija, koja će odisati ozbiljnošću i profesionalnošću i koja će olakšati povezivanje utiska sa intervjua.

Radno Iskustvo

Nakon navedenih osnovnih podataka, slijedi dio kojem je neophodno posvetiti najviše pažnje, a to može biti Vaše radno iskustvo, ukoliko je ono dugogodišnje, ili Vaše formalno i neformalno obrazovanje, ukoliko nemate mnogo iskustva. Dakle, fokus je na onome šta su Vaše prednosti. Kada pišete o svom radnom iskustvo, vodite računa da ono treba da bude detaljno opisano, sa mnoštvom informacija, kako bi poslodavac lakše mogao da stekne utisak o Vašem radu, doprinosu i vještinama koje ste stekli.

  • Poželjno je da svoja radna iskustva navodite od poslednjeg, hronološki unazad, do prvog;
  • Kako bi dobili jasnu sliku, najprije navodite opšte informacije o nazivu firme, radnoj poziciji, vremenskom periodu provedenom u istoj, uz jasan i detaljan opis svih radnih obaveza koje ste obavljali tokom radnog dana;
  • Kako bi oplemenili ovaj važan segment CV-ja, savjetujemo da napomenete važne i mjerljive rezultate koje ste postigli u okviru dužnosti i odgovornosti, Vaš direktan uticaj i doprinos u nekom segmentu poslovanja, ili ipak, Vaše ideje koje su prihvaćene i implementirane;
  • Poseban akcenat bi mogli staviti na vještine koje ste tokom svog rada i procesa razvoja stekli, a koje bi svakako bile relevantne za buduću poziciju.

Ukoliko nemate iskustva ili je ono skromno, možete se fokusirati na praksu koju ste obavaljali, volonterstvo, hobije i sve ono što pokazuje vašu prokativnost i zainteresovanost.

Obrazovanje

Sledeći korak u pisanju CV-ja se odnosi na Vaše formalno i neformalno obrazovanje. To podrazumijeva informacije o obrazovnoj ustanovi, smjeru koji ste pohađali, periodu studiranja, kao i sve nagrade, stipendije, kao i sve kurseve, seminare i obuke koje ste pohađali, a na kojima ste stekli nova znanja i vještine, poput poznavanja rada na računaru, stranog jezika i sličnih kureseva, sa naznakom na nivo koji ste postigli.

Lične osobine

Kako bi Vašoj biografiji dali lični pečat, možete napisati kratak tekst o ličnim osobinama, profesionaclnim ciljevima, onome šta Vas pokreće i predstavlja Vaše vrijednosti, uvjerenja i kvalitete.

Reference

Na samom kraju, u ovom dijelu je potrebno ostaviti kontakt osobe sa kojom ste sarađivali na prethodnim zaposlenjima i koja će, na zahtijev novog poslodavca, reći nešto o Vašem prethodnom radu.

Ne smijemo zaboraviti ni momenat pošiljke CV-ja. Ovo je takođe važan momenat u kojem treba da obratite pažnju na naslov ovog dokumenta. Kako se Vaša biografija ne bi zagubila zbog naslova „CV.doc“, korisno je da naziv nosi Vaše ime i prezime poput „Marko Marković CV“. Ukoliko ovaj dokument šaljete e-mail adresom, trebalo bi da se nalazi u attachment dijelu, kao prikačen fajl, dok se u tijelu mjela kratko predstavljate, sa naznakom za koju poziciju aplicirate.