Kako napisati motivaciono pismo?

Kako napisati motivaciono pismo?

 

Sastavili ste CV kojim ćete impresionirati klijenta? Ostao vam je još jedan korak, a to je pisanje motivacionog pisma. Čemu služi motivaciono pismo i kako ga napisati? Tu smo da vam pomognemo oko odgovora.

Značaj motivacionog pisma

Šta dobijamo pisanjem motivacionog pisma? Krenimo od toga da nam ovaj korak omogućava da se kao kandidati za željenu poziciju:

 • Približimo samom poslodavcu
 • Ubijedimo poslodavca u svoje kvalitete i „natjeramo“ ga da uzme naš CV
 • Istaknemo u odnosu na konkurenciju
 • Predstavimo svoja znanja i vještine
 • Naznačimo zašto mislimo da smo baš mi taj kandidat koji će doprinijeti produktivnosti organizacije

Cilj sastavljanja motivacionog pisma

Šta želimo da postignemo pisanjem motivacionog pisma? Prije svega, želimo da utičemo na to da poslodavac odabere baš nas. Da bi to postigli, moramo razmišljati kao poslodavac i pokušati da proniknemo u njegova očekivanja. Poslodavac putem Vašeg motivacionog pisma želi da dobije uvid u:

 • Vaše obrazovanje i profesionalne kvalifikacije
 • Vaše vještine i sposobnosti
 • Dosadašnje radno iskustvo
 • Utisak o vama kao osobi sa kojom treba sarađivati

Korisni savjeti:

 • Neka vaše motivaciono pismo stane jednu stranu A4 formata, poželjno 4 pasusa;
 • Proučite istorijat organizacije u kojoj ste aplicirali za posao i time stavite do znanja da ste se informisali;
 • Pišite kratke, jasne rečenice (niko ne voli da čita preduge tekstove);
 • Predstavite svoje kvalitete kroz prethodno iskustvo i primjerom;
 • Razmišljajte šta je to što pravi razliku između vas i drugih kandidata i istaknite se;
 • Motivaciono pismo pišite u prvom licu jednine (CV pišemo u trećem);
 • Motivaciono pismo prilikom slanja mora biti adekvatno naslovljeno;

U skladu sa prethodno navedenim, vodimo računa i o tome da :

 • Motivaciono pismo predstavlja dokument pisan u formalnom tonu
 • Ne podrazumijeva prepričavanje CV-ja
 • Za cilj ima da nas poslodavac zapazi, razmotri našu biografiju i pozove nas na razgovor

Važno je da motivaciono pismo završimo u ljubaznom i prijatnom tonu,  i tako ostavimo utisak profesionalne i motivisane osobe kakvu bi svaki poslodavac poželio u svome okruženju.

Primjer motivacionog pisma možete vidjeti klikom na link:

http://www.academia.edu/4019377/PRIMERI_MOTIVACIONOG_PISMA