HR IT rješenja

U kojoj mjeri su alati koje koristite praćenje HR procesa usklađeni sa modernim poslovnim okruženjem? Nudimo Vam softverske sisteme uz koje će odgovori na sva važna kadrovska pitanja biti besprekorno organizovani i lako dostupni – bilo da se radi o obračunu zarada za tekući mjesec ili profilu zaposlenog koji Vam je potreban da biste uspješno realizovali planove za naredni kvartal. Softverska rješenja nijesu konačna, već se konstantno usavršavaju i prilagođavaju potrebama korisnika. Učinite proces praćenja potreba i razvoja zaposlenih jednostavnijim i efikasnijim, kako bi Vaš fokus ostao na ostvarenju poslovnih uspjeha.

  • HR Baza

Korišćenjem ovog softverskog rješenja stvarate sistem u kom ćete podatke o sadašnjim i budućim zaposlenima uvijek imati na dohvat ruke. Možete imati detaljan pregled potreba članova Vašeg tima i njihovog uspjeha na putu razvoja, ali i pratiti regrutaciju i selekciju novih kandidata prije nego ih zaposlite. Vrijeme traženja podataka u papirnim fasciklama zavedenim u arhivi definitivno je prošlost – uz naša softverska rješenja, ovladajte HR procesima u potpunosti.

  • Kadrovska administracija

U današnjem vremenu neoprostivo je koristiti različite softvere za kompletiranje jednog zadatka, jednako kao što je nezamislivo da jedinstvena evidencija Vašeg poslovanja bude rasuta na više strana ili lokacija. Upotrebom našeg softvera za kadrovsku administraciju konačno dobijate sve na jednom mjestu. Bićete u prilici da ispunite obaveze kako prema radnicima, tako i prema nadležnim službama. To uključuje izradu ugovora o radu, JPR obrazaca za prijavu i odjavu zaposlenih, rješenja i odluka, vođenje precizne evidencije zaposlenih, obračun i isplatu zarada i poreza, i još mnogo toga. Rezultat: uz uštedu novca i vremena dobijate i savremeno rješenje za administraciju najmanje uzbudljivog dijela poslovanja.

Ako želite da znate više o IT rješenjima za kadrovske usluge, pišite nam na ­­­­­­­­­­­info@hrpartners.me.