Centar za razvoj

Ako mislite da Vaš tim uz malo vježbe može da bude mnogo bolji, na raspolaganju Vam stoje usluge našeg Centra za razvoj. Vaši zaposleni će tu dobiti priliku da sagledaju postojeće snage i slabosti i započnu rad na razvijanju vještina neophodnih za uspješnije poslovanje.

U Centru za razvoj polaznicima dajemo priliku da učestvuju u situacijama do kojih bi na poslu moglo doći; rješavajući ih, oni stiču vrijedna znanja i dobijaju jasan prikaz sopstvenih sposobnosti. U tom procesu postavljamo im zadatke koji mogu sadržati tematske prezentacije, analize poslovnih situacija i igranje uloga, između ostalog. Da bismo adekvatno osmislili sadržaj i tako rad u Centru učinili maksimalno korisnim, neophodno je sprovesti detaljnu analizu postojećih i budućih potreba kompanije za određenim vještinama i sposobnostima. Važan metod u pripremi i sprovođenju programa Centra za razvoj su psihometrijska testiranja.

Procesi u okviru Centra traju 1-3 dana, tokom kojih imamo cilj da:

  • Kreiramo mjerljive i personalizovane razvojne planove za Vaše zaposlene
  • Podstaknemo razvoj liderskih vještina menadžera, sa akcentom na komunikaciju, delegiranje, planiranje, evaluaciju zaposlenih, i upravljanje stresnim i konfliktnim situacijama
  • Identifikujemo talente unutar kompanije i pružimo im podršku za dalji razvoj

Spremni smo da komunikaciju sa Vašim timom nastavimo i nakon završetka programa Centra za razvoj, kao i da Vam pružimo podršku u procesu planiranja i sprovođenja reorganizacije personala.

Ako želite da svoj tim praktično pripremite za prave izazove, pišite nam na ­­­­­­­­­­­info@hrpartners.me.