Uvođenje coaching kulture

U čemu je razlika između dvije kompanije koje se bave istim biznisom? Razliku ne čine ni poslovna djelatnost, ni proizvod, ni tehnologija – već zaposleni: kako oni rade sa klijentima, kako sarađuju u timu, kako se nose sa izazovima poslovanja. Ako želite da Vaša kompanija bude prepoznata kao bolja i drugačija, neophodno je da razvijate savremen pristup u radu sa zaposlenima, da razvijate coaching kulturu poslovanja. Kultura je izuzetno, nekada i presudno važna za opstanak i uspjeh u biznisu; razvijena organizaciona kultura ponekad može da nadomjesti previde i nedostatke na drugim poljima. To je najbolje sažeto u čuvenoj rečenici Pitera Drakera: „Kultura jede strategiju za doručak.“

Šta je coaching kultura?

Evo najvažnijih karakteristika kojima se odlikuju kompanije koje imaju razvijenu coaching kulturu, ili aktivno rade na njoj:

 • Preuzimanje lične odgovornosti, pojedinačno i na nivou tima
 • Otvorena komunikacija, čak i o neprijatnim temama
 • Coaching kao stil timskog rada
 • Zaposleni od nadređenih očekuju coaching pristup
 • Coaching je uvezan u HR procese
 • Strateškim planom je predviđeno da se razvoj organizacije sprovodi kroz razvoj zaposlenih

Neke od karakteristika kompanija koje nemaju razvijenu coaching kulturu i ne rade na tome su:

 • „Blaming Game“ – svaljivanje krivice na druge
 • „Guranje pod tepih“ – ignorisanje problema
 • Timovi ne pomažu jedni drugima u razvoju
 • „Uradi“ stil upravljanja
 • Svijest o važnosti coachinga nije dovoljno razvijena
 • Coaching nije uključen u HR procese
 • Razvoj zaposlenih nije dio organizacione strategije

Spremni ste da istražite coaching mogućnosti za lični razvoj i napredak Vaše kompanije? Pišite nam na ­­­­­­­­­­­info@hrpartners.me.